Languages

Sık Sorulan Sorular

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN İNGİLİZCE EĞİTİM YAPAN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (UOPL SAM HOUSTON STATE) BÖLÜMÜ İÇİN SIKÇA KARŞILAŞILAN SORULAR

 

Sevgili Öğrenciler!

 

Sam Houston State Üniversitesi ile birlikte yürütülecek 2+2 çift diploma programı ile ilgili sıkça karşılaşılan soruların cevabını aşağıda bulabilirsiniz.        

 

1. Bölüm hangi dilde eğitim verecektir?

Bu bölümü tercih eden öğrenciler eğitimlerinin tümünü İngilizce almaktadır.

 

2. Hazırlık sınıfı ne kadar sürecek ve nerede yapılacaktır?

İngilizce hazırlık sınıfı 1 yıl sürelidir ve Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

 

3. İngilizce hazırlık sınıfında haftada kaç saat ders verilecektir?

Haftada 30 saat ders verilmektedir.

 

4. İngilizce dilini yeterli derecede bildiğini TOEFL, YDS ya da diğer uluslararası geçerliliği olan sınavlara girerek başardığını kanıtlayanlar, hazırlık sınıfına devam etmek zorunda mıdır?

TOEFL IBT’den 78 puana ya da YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen YDS’den 65 puana sahip öğrenciler, doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler. Ancak, bir sınıfın açılabilmesi için en az 10 öğrencinin bulunması gerekmektedir.

 

5. Hazırlık sınavı sonunda öğrenciler TOEFL, YDS sınavlarından birine girmek zorunda mıdır?

Öğrencilerin TOEFL, ÜDS/KPDS sınavlarına girmeleri tavsiye edilir ancak, zorunlu değildir. 1 yıl sürecek İngilizce Hazırlık sınıfı sonunda Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınav sonucuna göre İngilizce Yabancı Dil Yeterlik Belgesi düzenlenecek ve öğrencilerin birinci sınıfa başlayabilmesi için gerekli minimum puan belirlenecektir.

 

6. İngilizce Hazırlık sınıfı sonunda F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavda yeterli puan alamayan öğrenciler, birinci sınıf eğitiminin başlayacağı tarihe kadar TOEFL, YDS’den yeterli puan aldıklarını belgelemeleri, eğitime başlamaları için yeterli midir?

Öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olamayanlar, eğitim öğretimin başladığı tarihe kadar dil yeterlilik belgesi ibraz etmeleri kafidir. F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu yeterli öğrenci olması halinde yaz kursları düzenleyebilir ve Eylül ayı başında bir sınav daha yapabilir. Bu sınavda başarılı olanlar da birinci sınıf eğitimine başlayabilir.

 

7. İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ya da Eylül’ün ilk haftasına kadar geçerli bir belge sunamayanların durumu ne olacaktır?

Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. Gene başarısız olunması halinde aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

 

8. F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılan Dil Yeterlilik Sınavında istenen düzeyde puan alamayanların hem birinci sınıfa devam etmeleri hem de aynı zamanda ek İngilizce dersler almaları mümkün müdür?

F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılan Dil Yeterlilik Sınavında hangi puan aralığındaki öğrencilerin birinci sınıfa koşullu kabul edilecekleri ve aynı süreçte kaç saatlik İngilizce ders almaları gerektiğine F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar vermektedir.

 

9. Hazırlık, Birinci ve İkinci sınıf dersleri başarı ile tamamlandıktan sonra, Sam Houston State Üniversitesine giderken TOEFL sınav sonucu gerekecek midir?

Hayır gerekmeyecektir. Zira Fırat Üniversitesinde 1 yıl İngilizce Hazırlık sınıfında dil eğitimi gören ve 2. ve 3. Sınıflarda İngilizce ders alan öğrencilerin İngilizce dil seviyeleri belirli bir düzeye ulaşmış olacaktır. Buna rağmen öğrenci Sam Houston State Üniversitesine gittikten sonra şayet İngilizce dil bilgisi seviyesi yeterli görülmezse, bu öğrenciler normal eğitim almaya devam edecek ancak, aynı zamanda normal derslerine paralel olarak hangi İngilizce dersleri almaları gerektiği Sam Houston State Üniversitesi tarafından belirlenecektir.

 

10. Fırat Üniversitesinde sürdürülecek eğitimin yıllık harçları ne kadar olacaktır?

2017-2018 akademik yılında kayıt yaptıran öğrenciler için yılda 4000 (dört bin) TL alınmaktadır. Daha sonraki akademik yıllarda kayıt yaptıracak öğrencilerden ne kadar harç alınacağı, ilgili akademik yıla ait ÖSYM kılavuzunda belirtilecektir.

 

11. Sam Houston State Üniversitesinde okul harcı olarak ne kadar ödenecektir?

2017-2018 akademik dönemi için yaklaşık 8000 US dolardır. Öğrenci hangi yılda Sam Houston State Üniversitesine giderse, o yıl Sam Houston’da okuyan eyalet içi öğrencilerden ne kadar harç alınıyorsa, Fırat Üniversitesi öğrencilerinden de o miktarda harç istenecektir. Fırat Üniversitesi öğrencilerinin eyalet içi harç ödeyebilmeleri için Sam Houston State Üniversitesi öğrencilere yılda bir defaya mahsus 1000 US Doları burs verecektir. Böylece öğrencinin ödeyeceği harç miktarı 7000 US dolarına civarına inmiş olacaktır. Bu burs öğrenciye elden verilmeyecektir. Okul harcından düşülecektir.

 

12. Sam Houston State Üniversitesi tarafından verilen bursun geri ödemesi var mıdır?

Hayır, verilen burstur ve karşılıksızdır.

 

13. Sam Houston State Üniversitesinde yıllık harçlar ne kadar artabilir?

Bu konuda kesin bir rakam vermek imkânsızdır. Ancak Sam Houston State Üniversitesinin içerisinde yer aldığı ve YÖK benzeri çalışan Texas Higher Education Coordinating Board harçları her yıl yeniden belirlemektedir. Bugüne kadar artışlar çok düşük seviyelerde olmuştur. Aşırı bir değişim beklenmemektedir.

 

14. Sam Houston State Üniversitesinde eğitim öğretimi sürdürmek için öğrenciler tahminen yılda ne kadarlık bir harcama yapmak zorunda kalabilir?

Sam Houston State Üniversitesine gönderilecek öğrencilerin konaklamaları, yeme içmeleri kendilerine ait olacaktır. Öğrencilerden birkaçı bir araya gelerek birlikte ev kiralamaları, kiranın düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca yeme, içme ve giyim masraflarının ne kadar olacağı kişiye özgü bir durumdur.  

 

15. Sam Houston State Üniversitesinde derslerde başarılı olamazsam ve dersleri zamanında veremezsem, ödeyeceğim harçlar artar mı?

Sam Houston State Üniversitesinde tam zamanlı öğrenci statüsü kazanabilmek için en az 12 (4 ders) kredi saatlik ders almak gerekmektedir. Başarısız olunan dersler tekrarlanacağı için ödenecek harç bedeli de dolayısıyla artış gösterecektir.

Turkish