Diller

Koşullar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLE SAM HOUSTON EYALET ÜNİVERSİTESİ ARASINDAKİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ÇİFT DİPLOMA ORTAKLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), Türkiye’deki Fırat Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sam Houston State Üniversitesi tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Bu programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her iki kurum tarafından verilecek iki ayrı diploma almaya hak kazanır.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (FÜTFYMB) ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sam Houston State Üniversitesi (SHSÜ) tarafından yürütülen çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı 4(Dört) yıl sürelidir. Yazılım Mühendisliği Bölümü için Birinci ve İkinci Sınıf Eğitimi FÜTFYMB’nde, Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Eğitimi ise Amerika Birleşik Devletleri’ndeki SHSÜ’nde yapılacaktır.

Programın Türkiye’deki bir yıllık İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim Ücreti ve çift diplomaya yönelik 4(Dört) yıllık Uluslararası Ortak Lisans Programı maliyetlerinin çok düşük olması, programı cazip kılan çok önemli bir unsurdur. Sam Houston State Üniversitesi’nde öğrencilerin ödeyecekleri ücretler, Eyalet dışı öğrencilerinin ödediği ücretler göz önüne alındığında bunun yaklaşık üçte biri kadar olacaktır. Detaylı bilgi için ücretler kısmına bakınız.

Öğrenim ücretleri 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için belirlenmiş olup, sonraki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası Ortak Lisans Programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve Lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan edilecek öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ikinci öğretim ücretleri temel alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirilecek dönemler için de sonraki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek enflasyon oranındaki artışlar, gittikleri üniversite tarafından belirlenecektir.

Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak verilecektir. Fırat Üniversitesinin İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlamak ya da bu programdan muaf olmak için, öğrencilerin Fırat Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçmeleri veya uluslararası TOEFL sınavından, son iki yıl içerisinde, üniversitece istenen düzeyde başarı göstermiş olmaları gerekmektedir. Yurtdışında eğitime gidebilmek için, öğrenciler TOEFL sınavından en az 80 puan almak zorundadır. Öğrencilere TOEFL başarı koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl süre verilir. Öğrenciler iki yıl içerisinde TOEFL başarı koşulunu sağlayamazsa YGS-LGS puanına ve tercihlerine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan ve varsa aynı adı taşıyan, yoksa eşdeğer bir Yükseköğretim programına yerleştirilebilirler.

Uluslararası Ortak Lisans Programına kabul edilen öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler vize alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve Amerikan program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır.

Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişkisi kesilecektir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilen öğrenciler yurt içinde yükseköğretimdeki başarı notu esas alınarak “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir. Akademik başarısızlık dışındaki bir nedenle uluslararası ortak programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir.

Öğrencinin bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki aynı alandaki eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir.

 
Türkçe