Diller

Sık Sorulan Sorular

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN İNGİLİZCE EĞİTİM YAPAN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (UOPL SAM HOUSTON STATE) BÖLÜMÜ İÇİN SIKÇA KARŞILAŞILAN SORULAR

 

Sevgili Öğrenciler! 

Sam Houston State Üniversitesi ile birlikte yürütülmekte olan 2+2 çift diploma programı ile ilgili sıkça karşılaşılan soruların cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

1. Bölüm hangi dilde eğitim verecektir?

Bu bölümü tercih eden öğrenciler eğitimlerinin tümünü İngilizce almaktadır. 

2. Hazırlık sınıfı ne kadar sürecek ve nerede yapılacaktır?

İngilizce hazırlık sınıfı bir (1) yıl sürelidir ve Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Hazırlığı geçemeyenler, bir yıl daha tekrarlayabilir. 

3. İngilizce hazırlık sınıfında haftada kaç saat ders verilmektedir?

Haftada 30 saat civarında ders verilmektedir. 

4. İngilizce dilini yeterli derecede bildiğini TOEFL, YDS, YÖKDİL ya da diğer uluslararası geçerliliği olan sınavlara girerek başardığını kanıtlayanlar, hazırlık sınıfına devam etmek zorunda mıdır?

Uluslararası geçerliliği olan sınavlarda yabancı dilden başarılı olan öğrencilerin eşdeğerliliği, YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Ayrıca Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu da eşdeğer olup olmadığına karar vermektedir.  

5. Hazırlık sınavı sonunda öğrenciler TOEFL, YDS, YÖKDİL sınavlarından birine girmek zorunda mıdır?

Öğrencilerin TOEFL, YDS, YÖKDİL sınavlarına girmeleri tavsiye edilir ancak, zorunlu değildir. 1 yıl sürecek İngilizce Hazırlık sınıfı sonunda Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavdan başarılı olanlar, birinci sınıftan devam eder. Ayrıca her yıl Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu muafiyet sınavı da yapmaktadır.   

6. İngilizce Hazırlık sınıfı sonunda F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavda yeterli puan alamayan öğrenciler, birinci sınıf eğitiminin başlayacağı tarihe kadar TOEFL, YÖKDİL, YDS’den yeterli puan aldıklarını belgelemeleri, eğitime başlamaları için yeterli midir?

Öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavda başarılı olamayanlar, eğitim öğretimin başladığı tarihe kadar dil yeterlilik belgesi ibraz etmeleri kafidir. F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu yeterli öğrenci olması halinde yaz kursları düzenleyebilir ve Eylül ayı başında bir sınav daha yapabilir. Bu sınavda başarılı olanlar da birinci sınıf eğitimine başlayabilir.

 

7. İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ya da Eylül’ün ilk haftasına kadar geçerli bir belge sunamayanların durumu ne olacaktır?

Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. Gene başarısız olunması halinde aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler. 

8. F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılan Dil Yeterlilik Sınavında istenen düzeyde puan alamayanların hem birinci sınıfa devam etmeleri hem de aynı zamanda ek İngilizce dersler almaları mümkün müdür?

F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılan Dil Yeterlilik Sınavında hangi puan aralığındaki öğrencilerin birinci sınıfa koşullu kabul edilecekleri ve aynı süreçte kaç saatlik İngilizce ders almaları gerektiğine F.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar vermektedir. 

9. Hazırlık, Birinci ve İkinci sınıf dersleri başarı ile tamamlandıktan sonra, Sam Houston State Üniversitesine giderken TOEFL sınav sonucu gerekecek midir?

Hayır gerekmeyecektir. Zira Fırat Üniversitesinde 1 yıl İngilizce Hazırlık sınıfında dil eğitimi gören ve 2. ve 3. Sınıflarda İngilizce ders alan öğrencilerin İngilizce dil seviyeleri belirli bir düzeye ulaşmış olacaktır. Buna rağmen öğrenci Sam Houston State Üniversitesine gittikten sonra şayet İngilizce dil bilgisi seviyesi yeterli görülmezse, dil okuluna (ELI) devam edecektir. Dil okulunun en üst sınıfına (beşinci seviye) kaydolan öğrenci, aynı zamanda meslek dersleri de alabilmektedir.  

10. Fırat Üniversitesinde sürdürülecek eğitimin yıllık harçları ne kadar olacaktır?

2019-2020 akademik yılında kayıt yaptıran öğrenciler için yılda 6000 (altı bin) TL alınmaktadır. Daha sonraki akademik yıllarda kayıt yaptıracak öğrencilerden ne kadar harç alınacağı, ilgili akademik yılda web sayfasında yayınlanmaktadır. 

11. Sam Houston State Üniversitesinde okul harcı olarak ne kadar ödenecektir?

2019-2020 akademik dönemi için yaklaşık 10000 (on bin) US dolardır. Öğrenci hangi yılda Sam Houston State Üniversitesine giderse, o yıl Sam Houston’da okuyan eyalet içi öğrencilerden ne kadar harç alınıyorsa, Fırat Üniversitesi öğrencilerinden de o miktarda harç istenecektir. Fırat Üniversitesi öğrencilerinin eyalet içi harç ödeyebilmeleri için Sam Houston State Üniversitesi öğrencilere yılda bir defaya mahsus 1000 US Doları burs vermektedir. Başarılı öğrenciler burs almaya devam etmektedir.  Böylece öğrencinin okula ödeyeceği harç miktarı 9000 US dolarına civarına inmiş olacaktır. Bu burs öğrenciye elden verilmeyecektir. Okul harcından düşülecektir. 

12. Sam Houston State Üniversitesi tarafından verilen bursun geri ödemesi var mıdır?

Hayır, verilen burs karşılıksızdır. 

13. Sam Houston State Üniversitesinde yıllık harçlar ne kadar artabilir?

Bu konuda kesin bir rakam vermek imkânsızdır. Ancak Sam Houston State Üniversitesinin içerisinde yer aldığı ve YÖK benzeri çalışan Texas Higher Education Coordinating Board harçları her yıl yeniden belirlemektedir. Bugüne kadar artışlar çok düşük seviyelerde olmuştur. Aşırı bir değişim beklenmemektedir. 

14. Sam Houston State Üniversitesinde eğitim öğretimi sürdürmek için öğrenciler tahminen yılda ne kadarlık bir harcama yapmak zorunda kalabilir?

Sam Houston State Üniversitesine gönderilecek öğrencilerin konaklamaları, yeme içmeleri kendilerine ait olacaktır. Öğrencilerden birkaçı bir araya gelerek birlikte ev kiralamaları, kiranın düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca yeme, içme ve giyim masraflarının ne kadar olacağı kişiye özgü bir durumdur.  

15. Sam Houston State Üniversitesinde derslerde başarılı olamazsam ve dersleri zamanında veremezsem, ödeyeceğim harçlar artar mı?

Sam Houston State Üniversitesinde tam zamanlı öğrenci statüsü kazanabilmek için en az 12 (4 ders) kredi saatlik ders almak gerekmektedir. Başarısız olunan dersler tekrarlanacağı için ödenecek harç bedeli de dolayısıyla artış gösterecektir.

 

Türkçe