Diller

YMT111, YMT213 ve YMT217 Dersleri Mazeret Sınavları Hakkında Duyuru

Aşağıda ilgili derslerin sınav tarih ve saatleri verilmiştir.

YMT111 Algorithm and Programming I, Çarşamba günü saat 08:30, YMLAB-2

YMT213 Vocational English I, Çarşamba günü saat 10:30, YMLAB-2

YMT217 Programming Languages, Çarşamba günü saat 13:30, YMLAB-2

Türkçe